CAGEN

Kogeneracja

Do urządzeń kogeneracyjnych można zaliczyć silniki spalinowe z odzyskiem ciepła oraz inne podobne instalacje. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym. Dodatkowo systemy przyjaznej środowisku kogeneracji korzystają z dopłat państwowych na realizację inwestycji oraz z dopłat za energię produkowaną w systemach kogeneracyjnych.

Gazowe agregaty kogeneracyjne znajdują zastosowanie w instalacjach na całym świecie i stanowią ważny element rozproszonej polityki energetycznej oraz polityki ochrony środowiska. Z uwagi na szeroki zakres dostępnych mocy (od kilkudziesięciu kW do kilkunastu MW) oraz możliwość połączenia kilku jednostek w jeden system, agregaty kogeneracyjne znajdują szerokie zastosowanie zarówno w budynkach użyteczności publicznej, przemyśle jak również w blokach energetycznych elektrociepłowni. Dodatkową zaletą jest możliwość zastosowania różnorodnych paliw do zasilania jednostek: gaz ziemny – sieciowy, biogaz, a nawet gaz pirolityczny o niskiej zawartości metanu.

kogeneracja

Zalety

200+

zrealizowanych
projektów

200+

zrealizowanych
projektów

Zastosowanie

kogeneracja

Gaz

Paliwo przyszłości, teraźniejszości i przyszłości

Zasoby gazu na świecie wciąż są odkrywane co powoduje brak obaw o dostępność paliwa w przyszłości.

Rozwiązane zostały również kwestie transportu i składowania gazu (m.in. CNG, LNG).

Biogaz to paliwo często zupełnie darmowe, które jest „efektem ubocznym” procesów fermentacji osadów ściekowych, biomasy lub eksploatacji kopalin. Jest to paliwo, które zaliczamy do OZE. Mamy możliwość produkcji biogazu z roślin.

W porównaniu do spalania innych paliw, do środowiska naturalnego trafia znacznie mniej odpadów stałych, pyłów, gazów, sadzy oraz substancji odpowiedzialnych za powstawanie smogu. Beneficjentem jest środowisko naturalne oraz lokalna społeczność.