Kogeneracja (CHP)

Kogeneracja – w skrócie CHP (Combined Heat Power) – to skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym, np. spalania gazu lub biogazu. Układ kogeneracyjny, zwany także blokiem kogeneracyjnym, umożliwia lepsze i wydajniejsze wykorzystywanie pierwotnej energii niż podczas produkcji rozdzielonej. Efektem jest nie jeden, a dwa rodzaje energii, które można wykorzystać od razu.

Zastosowanie:

Kogeneracja jest używana w sektorach przemysłowych, świadczenia usług i trzeciego sektora, głównie zakładów wysoce energochłonnych, gdyż pozwala znacząco zmniejszyć zużycie paliwa, a zarazem dostarczyć pożądanych ciepła i energii elektrycznej.

Korzyści płynące z kogeneracji:

Ergonomia
Energia jest wykorzystywana nawet 40% lepiej niż w procesie konwencjonalnym
Ekonomiczność
Krótszy okres zwrotu nakładów finansowych
Przyjazny dla środowiska
Obniżenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska takich jak dwutlenek węgla, tlenki siarki itp
Kompaktowość instalacji
Dzięki zastosowaniu mniejszej ilości modułów zyskujemy przestrzeń niezbędną do instalcji zespołu prądotwórczego
Bezpieczeństwo energetyczne
Niezależność od fluktuacji dostępnych mocy energetycznych i cieplnych

Trigeneracja (CHPC)

Trigeneracja (Combined Heat, Power and Cooling) to skojarzone wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej i chłodu użytkowego w jednym procesie technologicznym, co pozwala na obniżenie ilości i kosztów energii pierwotnej potrzebnej do wytworzenia każdego z powyższych rodzajów energii osobno. Trigeneracja to technologiczny następca kogeneracji, która umożliwia wytwarzanie energii eletrycznej i ciepła odpadowego w jednym procesie. Trinegeracja rozszerza możliwości kogeneracji o dodatkowy rodzaj energii – chłód użytkowy, który można wykorzystać np. w klimatyzacji czy procesach produkcyjnych.

Dzięki temu, że Trigeneracja to świetny sposób na poprawę ekonomiczności produkcji elektrycznej w systemach ciepłowniczych i zrównoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło, w okresie upałów zapobiega potencjalnym przerwom w dostawach energii elektrycznej (tzw. blackoutom).

System trójgeneracyjny zbudowany jest z modułu kogeneracyjnego  produkującego energię elektryczną i ciepło odpadowe, które to z kolei wykorzystywane jest przez urządzenie absorpcyjne do produkcji chłodu.

Zastosowanie:

Trigeneracja  jest korzystne dla jednostek wymagających jednocześnie trzech rodzajów energii (na przykład w szpitalach, data center). Trójgeneracja pozwala na zrównoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło w okresie letnim i w konsekwencji zapobiega potencjalnemu załamaniu się dostaw energii elektrycznej w upalne dni.

Jakie są korzyści?

Ergonomia
Trzy procesy w jednym: energia, ciepło i chłód użytkowy
Ekonomiczność
Szybszy zwrot z inwestycji i nawet do 30% oszczędności w zużyciu paliwa.
Przyjazność środowisku
Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, co premiują instytucje Unii Europejskich.
Certyfikacja
Mozliwość korzystania z dofiansowania Z NFOŚ
Bezpieczeństwo energetyczne
Niezależność od fluktuacji mocy energetycznych i cieplnych z sieci.

Zasilanie awaryjne

Bezpieczeństwo energetyczne to pewność pracy bez przestojów także w sytuacjach awaryjnych lub w okresie rozwoju przedsięwzięcia. Oferujemy szybko działające i niezawodne źródła energii, które są w stanie skutecznie wypełnić lukę energetyczną i pracować bez zakłóceń.

MASZ PYTANIA?
Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Nasz team z chęcią rozwieje wszystkie wątpliwości i podpowie, jak zasilić Twój biznes dobrą energią.