OFERTA

nasze rozwiązania wybiegają w przyszłość

AGREGATY BIOGAZOWE

Biogaz to paliwo często zupełnie darmowe, które jest „efektem ubocznym” procesów fermentacji metanowej na biogazowni, w oczyszczalni na osadach ściekowych, lub z kiszenia biomasy. Jest to paliwo, które zaliczamy do OZE. Mamy możliwość produkcji biogazu z roślin uprawnych i ich pozostałość po przetworzeniu. W porównaniu do spalania innych paliw, do środowiska naturalnego trafia znacznie mniej odpadów stałych. Beneficjentem jest środowisko naturalne oraz lokalna społeczność. Obecnie agregaty biogazowe realizujemy dla najbardziej wymagających klientów w branży, co wyróżnia nasze instalacje od innych.

GAZ ZIEMNY

Zespoły prądotwórcze i kogeneracyjne wykorzystujące gaz ziemny do produkcji energii coraz częściej są wykorzystywane jako alternatywa dla zasilania z sieci elektroenergetycznej. Krótki czas uruchomienia, długa żywotność, a przede wszystkim duża dostępność energii (bezprzerwowość działania) sprawiają, że gaz staje się dobrym źródłem energii jako podstawowe źródło zasilania.

Gaz ziemny może być w szczególności wykorzystywany tam, gdzie energia elektryczna o odpowiedniej mocy z sieci elektroenergetycznej jest trudno dostępna, a gdzie występuje sieć gazowa. Rozwiązanie polegające na użyciu źródła wytwarzania z dala od dużych wytwórców, wpisuje się w pomysł energetyki rozproszonej, która odciąża system energetyczny i podnosi ogólną sprawność wytwarzania energii.

Dodatkowo, przy zastosowaniu sprężonego albo ciekłego gazu ziemnego (CNG, LNG), kogeneracyjne zespoły gazowe możemy wykorzystywać w miejscach bez stałego dostępu do sieci gazowej.

Gaz jako źródło zasilania silników gazowych jest wykorzystywany z powodzeniem w elektrociepłowniach, które już posiadają kotły gazowe – jako uzupełnienie profilu produkcji, szczególnie w okresie letnim. Przejście na pracę silników, pozwala na wyłączenie części instalacji.

AGREGATY DIESEL

Popularne źródło zasilania rezerwowego – niezawodne agregaty prądotwórcze oparte na silnikach Diesla. Odpowiednio dobrany i wyposażony zespół zapewni podtrzymanie zasilania w przypadku jego zaniku.

Przy doborze zespołu prądotwórczego najistotniejszym parametrem jest moc – wynikająca z planowanych obciążeń. Jednak nie należy zapominać o planowanym czasie pracy, wpływającym na wielkość układu dostarczania paliwa. Kolejnym istotnym parametrem jest emisja hałasu – tu staramy się aby nasze zabudowane zespoły jak najmniej przeszkadzały pracownikom lub rezydentom.

Realizacje możemy wykonywać jako zabudowy w istniejących pomieszczeniach lub jako rozwiązania w obudowach lub kontenerach. Przy zabudowie w wyznaczonym miejscu, bierzemy pod uwagę wszystkie lokalne uwarunkowania, wpływające m.in. na sposób transportu i montażu, prowadzenie wentylacji, wyprowadzenie spalin, oraz rozwiązanie instalacji paliwowej, umożliwiając jej uzupełnianie.

AGREGATY KOGENERACYJNE

Silniki połączone z prądnicami nie muszą służyć tylko do wytwarzania energii elektrycznej. Ciepło wytwarzane podczas spalania paliwa może być użyteczne. Blok silnika podczas pracy musi być chłodzony, do ok. 80°C. Zamiast kierować płyn chłodniczy na chłodnicę, możemy odzyskać ciepło na wymienniku, kierując je do obiegu cieplnego na obiekcie. Dodatkowym źródłem ciepła są gorące spaliny, które po schłodzeniu w spalinowym wymienniku ciepła (kocioł odzysknicowy) pozwolą przekierować dodatkowe kilowaty do zewnętrznego obiegu.

Sprawności takiego układu są na poziomie powyżej 85%. Jeśli energia elektryczna i ciepło jest na obiekcie wytwarzana osobno, zastosowanie układu kogeneracyjnego przyniesie oszczędności.

Produkowane ciepło może służyć do wytwarzania innych mediów – pary technologicznej lub chłodu w postaci wody lodowej. W tym celu rozbudowujemy nasze rozwiązanie o wytwornicę pary lub chiller absorbcyjny.

Paliwem do zespołów kogeneracyjnych może być gaz ziemny lub biogaz. Po zainstalowaniu i przy utrzymywaniu harmonogramu serwisowego, zespół kogeneracyjny może pracować co najmniej 8000 godzin w roku, przez 15 lat do remontu głównego.

Zespoły kogeneracyjne znajdują zastosowanie m.in. w takich obiektach jak:

 • ciepłownie i elektrociepłownie miejskie
 • zakłady przemysłowe (maszynowe, chemiczne, farmaceutyczne, spożywcze)
 • szpitale
 • szklarnie
 • biogazownie i oczyszczalnie ścieków

Zespoły kogeneracyjne najczęściej wykonujemy w zabudowach kontenerowych – dostarczanych na obiekt do bezpośredniego podłączenia do układów technologicznych. Skraca to czas instalacji na obiekcie i zapewnia możliwość sprawdzenia funkcjonalności zespołu w fabryce, jeszcze przed dostarczeniem.

Kolejnym stosowanym przez nas sposobem instalacji jest stawianie zabudowy lekkiej – dedykowanej hali maszynowej, przeznaczonej do obsługi zespołów kogeneracyjnych i instalacji towarzyszących. Projekt zabudowy jest wykonywany pod konkretny obiekt, z dostosowaniem wszystkich parametrów pod wymagania klienta. Rozwiązanie to pozwala np. na dopasowanie wyglądu architektury do istniejących budynków.

BIOGAZOWNIE

Biogazownie ze swoim zapotrzebowaniem na energię elektryczną i ciepło oraz produkcją metanu, są idealnym odbiorcą systemów kogeneracyjnych. Specjalnie dopasowane rozwiązania kontenerowe stanowią uzupełnienie całego układu technologicznego biogazowni i pozwalają na czyste produkowanie energii.

Podczas biologicznej konwersji biomasy dzięki beztlenowym bakteriom metanowym, powstaje gaz o koncentracji metanu między 40 a 70%. Następnie biogaz jest oczyszczany, osuszany i kierowany do silnika, gdzie zostaje spalany w optymalnych warunkach – odpowiednim punkcie pracy. Zapewnia to maksymalne wykorzystanie energii chemicznej paliwa.

Mimo zdecydowanie gorszej jakości paliwa, w porównaniu do gazu ziemnego, biogaz zostaje równie efektywnie zagospodarowany do produkcji energii elektrycznej i ciepła, ze sprawnościami przekraczającymi 80%.

SERWIS

W energetyce, niezależnie od jej charakteru technicznego, jednym z głównych czynników wpływających na niezawodność działania jest profesjonalny serwis.

Cagen Sp. z o.o. oferuje swoim klientom pełną gamę usług serwisowych zarówno silników i agregatów z silnikami wysokoprężnymi jak również w zakresie rozwiązań gazowych, biogazowych i kogeneracyjnych. Bycie członkiem największej polskiej grupy współtworzonej przez uznanych partnerów o rozpoznawalnej marce, takich jak FOGO i AGREGATY S.A. stawia CAGEN wśród liderów rynku agregatów w Polsce.

Szerokie doświadczenie techniczne, doświadczony zespół techników, zasoby magazynowe i produkcyjne są atutem coraz częściej docenianym przez naszych klienci.

Cagen Sp. z o.o. oferuje:

 • Przeglądy okresowe agregatów z silnikami gazowymi i biogazowymi,

 • Przeglądy okresowe agregatów z silnikami wysokoprężnymi,

 • Stałą opiekę serwisową w okresie gwarancji i po gwarancji,

 • Dostawy części zamiennych mechanicznych i elektrycznych,

 • Naprawy w pełnym zakresie technicznym,

 • Doradztwo techniczne,

 • Dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

 • Monitoring parametrów agregatów on-line 7 dni w tygodniu,

 • Partnerskie warunki współpracy na podstawie długoterminowych umów serwisowych.

Mamy pełną świadomość, że sprawne urządzenia to sukces techniczny, biznesowy i wizerunkowy naszych klientów, dlatego w sposób szczególny troszczymy się o profesjonalizm naszych pracowników. Szerokie doświadczenie, regularne szkolenia, pełne uprawnienia zawodowe i dostęp do najwyższej jakości narzędzi jest kolejnym czynnikiem, który sprawia że warto z nami współpracować.

Jeżeli potrzebujesz pilnej pomocy lub poszukujesz sprawdzonego partnera, nie czekaj, skontaktuj się z nami.

Język