Szczecin Kogeneracja CAGEN
CAGEN AKTUALNOŚCI

Szczecin chce wejść do spółki budującej niecodzienne urządzania ekologiczne

Szczecin chce przystąpić do spółki, która buduje urządzenia zmniejszające straty energii i redukuje emisję gazów cieplarnianych do środowiska.

Projekt uchwały znalazł się w porządku przyszłotygodniowej sesji rady miasta. Chodzi o firmę New Cogen Sp. związaną z grupą E.ON, jedną z największych w Europie spółek użyteczności publicznej w dziedzinie energetyki.

Projekt uchwały przewiduje objęcie udziałów spółki o wartości 6 mln zł. Jeśli radni wyrażą zgodę to przy ulicy Dąbskiej powstanie urządzenie do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej (tzw. kogeneracja).

Budowa takiego źródła ma pozwolić na zmniejszenie strat energii powstającej w procesie wytwarzania ciepła dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego, redukcję emisji gazów cieplarnianych do środowiska, wdrożenie przyjaznej środowisku technologii produkcji energii, dywersyfikację źródeł zasilania.

– Kogeneracja to proces polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej oraz cieplnej. Dzięki temu proces ten jest efektywny energetycznie oraz ekologicznie. Nowoczesne jednostki kogeneracyjne pozwalają na dostosowywanie produkcji energii elektrycznej i ciepła w zależności od potrzeb. Produkcja energii w jednostkach kogeneracyjnych stanowi alternatywę dla osobnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Podstawową zaletą kogeneracji jest to, że ciepło, jakie powstaje w wyniku produkcji energii elektrycznej, nie jest oddawane do otoczenia a wykorzystywane. Ze względu na swoje zalety jest to jeden z najefektywniejszych sposobów redukcji emisji zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie ilości paliwa niezbędnego do produkcji ciepła i energii elektrycznej łącznie – wyjaśnia Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji.

Efektem ma być też spadek emisji gazów cieplarnianych o 69,6 tys. CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 131,9 tys. GJ/rok. W 2019 roku został wdrożony w Polsce system wsparcia, który pozwala na przewidywalne finansowanie nowych i modernizowanych jednostek kogeneracji. Szczecin chce z tego programu skorzystać.

Projekt, który miałby powstać w Szczecinie obejmuje budowę jednostkiopartej na dwóch silnikach gazowych o łącznej maksymalnej mocy elektrycznej 8,5 MWe i maksymalnej energii cieplnej 8,5 MWt. Wytwarzanie oparte zostanie o paliwo gazowe pozyskiwane z gazowej sieci dystrybucyjnej.

Zgodnie z założeniami planu wytwarzane przez instalację ciepło będzie dostarczane do miejskiego systemu ciepłowniczego w Szczecinie, którego właścicielem jest SEC, natomiast wyprodukowana w instalacji energia elektryczna będzie wprowadzana do sieci dystrybucyjnej operatora. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2023 roku, a pełne uruchomienie pod koniec 2023 r. Koszt inwestycji to 35,9 mln zł i obejmuje przede wszystkim zakup urządzeń wytwórczych oraz budowę budynków i przyłączy (energetycznego, cieplnego, gazowego i wodnego).

Oryginalny artykuł został opublikowany w portalu GS24.PL

Język