Biomasa Kogeneracja CAGEN MTU
CAGEN AKTUALNOŚCI

Są wyniki aukcji dla nowych instalacji do 1 MW wykorzystujących biogaz nierolniczy oraz biomasę

Czwarta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostała bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert. To aukcja oznaczona jako AZ/4/2020, która została przeprowadzona 12 listopada. Przeznaczona była dla nowych instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż rolniczy oraz instalacji wykorzystujących biomasę, o mocy nie większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad 0,37 TWh o wartości blisko 167 mln zł.

Aukcja nie została rozstrzygnięta, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów. Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Do tej pory Prezes URE ogłosił wyniki czterech aukcji. Dwie aukcje zakończyły się bez rozstrzygnięcia. W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść max. 27,4 mld złotych. Wsparciem może zostać objęty wolumen max. 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Duża część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy pow. 1 MW (blisko 46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł).

W tym tygodniu odbyła się aukcja przeznaczona dla nowych biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW.

Artykuł pochodzi z portalu TERAZ-ŚRODOWISKO.PL

Język