Jak powstaje biogaz
CAGEN AKTUALNOŚCI,  MULTIMEDIA

Jak powstaje biogaz? BIOGAZOWNIA – Fabryki w Polsce

Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, które powstają w gospodarstwach rolnych oraz w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych jest sporym wyzwaniem dla gmin, które nie zawsze mogą skorzystać z wyspecjalizowanych instalacji zajmujących się ich przetwarzaniem. Odpowiedzią na to wyzwanie są elektrociepłownie na biogaz rolniczy, potocznie zwane biogazowniami. Biogazownia pozyskuje bioodpady z lokalnych zakładów produkcyjnych, przetwórczych oraz gospodarstw rolnych. I ma za zadanie w sposób bezpieczny i ekologiczny przetworzyć je na biogaz, a następnie na energię elektryczną i ciepło. Żeby zobaczyć jak przebiega ten proces odwiedzamy Falknowo w Województwie Warmińsko-Mazurskim, gdzie umiejscowiona jest biogazownia, należąca do Polskiej Grupy Biogazowej. Substraty wykorzystywane do produkcji biogazu trafiają na teren biogazowni w specjalnie przystosowanych cysternach i innych samochodach dostawczych. Surowce to m.in. kiszonka z roślin energetycznych czy odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego. Po dostarczeniu do biogazowni, substraty są magazynowane w specjalnych silosach lub w przypadku surowców płynnych w szczelnie zamkniętych zbiornikach podziemnych. Substraty stałe po zmieszaniu w odpowiedniej proporcji z substratami płynnymi są dozowane za pomocą systemu pomp do zbiorników fermentacyjnych. Objętość takich zbiorników może dochodzić nawet do 5000 m3. Zbudowane są w formie walca i przykryte gazoszczelnym zadaszeniem w kształcie kopuły. Biogaz powstaje w wyniku beztlenowej fermentacji metanowej. Zbiorniki fermentacyjne są ogrzewane do odpowiedniej temperatury, zazwyczaj do ok. 40 °C. Masa fermentacyjna musi być także stale mieszana przez system mieszadeł umieszczonych wewnątrz zbiorników. Podczas fermentacji metanowej liczne grupy bakterii rozkładają substancję organiczną i powstaje mieszanina różnych gazów, głównie metanu i dwutlenku węgla. Powstały biogaz jest następnie kierowany do instalacji uzdatniania gdzie musi zostać odwodniony i oczyszczony z siarkowodoru. Po spaleniu w tzw. silnikach kogeneracyjnych wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Powstałe w biogazowni ciepło można wykorzystać na różne sposoby. W niektórych instalacjach Polskiej Grupy Biogazowej funkcjonują suszarnie drewna, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa z branży drzewnej. W wyniku fermentacji powstaje także masa pofermentacyjna. Poferment charakteryzuje się wysoką zawartością składników odżywczych, dlatego stanowić może znakomity zamiennik dla nawozów sztucznych, jak i naturalnych. Sprzyja redukcji gazów cieplarnianych, nie emituje uciążliwych zapachów. Dlatego chętnie korzystają z niego lokalni rolnicy. Biogazownie stają się elementem swoistego, lokalnego systemu, w ramach którego rolnicy oraz przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej dostarczają do biogazowni bioodpady, z których produkowane jest ciepło i energia elektryczna. Dodatkowo rolnicy otrzymują wartościowy poferment. Biogazownia wpisuje się w popularny na świecie model gospodarki obiegu zamkniętego. Model opiera się przede wszystkim na działaniach mających na celu ograniczenie ilości odpadów poprzez ich umiejętne wykorzystywanie jako surowców wtórnych. Biogazownia mogą stanowić alternatywę dla paliw kopalnych. Smog przestał był już tylko problemem dużych miast, a coraz częściej „dusi” także obszary wiejskie.

Załączony materiał został opublkowany w kanale YouTube Portalu FABRYKIWPOLSCE.PL

Język