MULTIMEDIA

MTU Onsite Energy: Biogas Cogeneration Systems

Nowy agregat na gaz ziemny MTU Onsite Energy oferuje najwyższą gęstość mocy i najwyższy w swojej klasie stosunek kilowata na stopę kwadratową. Jego mniejsza powierzchnia umożliwia poprawę gęstości mocy o 30% w porównaniu z jego poprzednikiem. W obiektach wielogeneratorowych do uzyskania danej mocy potrzebna jest mniejsza liczba agregatów. Nowy agregat na gaz ziemny charakteryzuje się również niższymi kosztami instalacji. Agregat na gaz ziemny bazuje na udanej serii 4000, dostarcza moc od 776-2,535 kW i został zoptymalizowany do pracy w gorących i wilgotnych warunkach.

Język