KARIERA

Koordynator Projektów Serwisowo-Gwarancyjnych

Zapraszamy na stanowisko Koordynator Projektów Serwisowo-Gwarancyjnych!!!

Zakres obowiązków to:

 • Przyjmowanie, obsługa i asystowanie przy realizacji serwisowych zgłoszeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotycząca instalacji CHP oraz budynków i instalacji (elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i innych) wykonanych przez firmę CAGEN i firmy zewnętrzne,
 • Wspieranie Handlowców oraz Project Managera w przygotowywaniu kalkulacji kosztowych (FCM i LCC) w zakresie montażu i instalacji oraz późniejszego serwisu urządzeń;
 • Przeprowadzanie inspekcji miejsca montażu, określenie zakresu prac w celu oszacowania kosztów serwisowych i gwarancyjnych;
 • Weryfikacja kosztów serwisu na podstawie wstępnego projektu przetargowego;
 • Rekomendowanie optymalnego sposobu przeprowadzenia prac montażowych oraz instalacji agregatów kogeneracyjnych;
 • Uczestnictwo w procesie przekazania projektu;
 • Osobisty nadzór nad pracami w trakcie montażu i instalacji na obiekcie;
 • Weryfikacja kosztów dodatkowych powstających podczas montażu i instalacji;
 • Weryfikacja kompetencji, certyfikatów oraz uprawnień zewnętrznych dostawców usług serwisowych;
 • Przeprowadzanie inspekcji agregatu kogeneracyjnego w miejscu instalacji w przypadku awarii w okresie gwarancyjnym lub pogwarancyjnym oraz ścisła współpraca z pozostałymi jednostkami zakładu w celu przygotowania planów naprawczych;
 • Kompleksowe prowadzenie procesu pogwarancyjnego związanego z usuwaniem usterek/wad; bezpośredni kontakt i obsługa Klienta w zakresie usuwania usterek; nadzorowanie i koordynowanie przeglądów awaryjnych oraz przeglądów okresowych z Wykonawcami robót; utrzymywanie obiektów i ich urządzeń w należytym stanie poprzez zapewnienie wymaganych serwisów, napraw; prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem gwarancyjnym obiektów
 • archiwizacja zgłoszeń gwarancyjnych, protokołów z napraw gwarancyjnych; zarządzanie i nadzór nad robotami związanymi z naprawami gwarancyjnymi; optymalizacja kosztów procesu ich usuwania.
 • Uczestnictwo w przeglądzie wraz z klientem po zakończeniu prac serwisowych, zatwierdzanie raportów oraz punch-list;
 • Przygotowywanie dokumentacji serwisowej (RAMS, harmonogramy prac, „lessons learnt”, raporty końcowe itp.);
 • Wspieranie procesu zarządzania reklamacjami;
 • Asystowanie przy dokonywaniu cyklicznych przeglądów technicznych obiektów;
 • Współpraca z innymi działami firmy;
 • Uzupełnianie dokumentacji serwisowej.

Mile widziane:

 • wykształcenie techniczne;
 • prawo jazdy kat. B i C;
 • gotowość do podróży służbowych.
Język