CAGEN AKTUALNOŚCI

Serwis agregatu kogeneracyjnego a opłacalność kogeneracji

Zajmując się kogeneracją od wielu lat stwierdziłem, że bardzo mało jest rzetelnych materiałów, z których mogą korzystać inwestorzy oraz osoby przygotowujące inwestycje z agregatami kogeneracyjnymi i absorpcyjnymi.
Jest jeden bardzo dobry podręcznik poświęcony gazowym układom kogeneracyjnym.

Jest też trochę artykułów promocyjnych, o poziomie, który już wcześniej opisałem i których głównym celem jest „zanęcenie” inwestora do kupna agregatu. W pierwszym przypadku zyskujemy wiedzę teoretyczną i mamy wytyczony kierunek dalszego zgłębiania problemu, a w drugim przypadku zastosowane są tak daleko idące uproszczenia, że szkoda czasu na ich ocenę – tam zawsze i wszystko się opłaca. Jednak najmniej informacji można znaleźć na temat eksploatacji agregatów kogeneracyjnych. Mam na myśli koszty eksploatacji, rodzaje paliwa, okresy serwisowania, zakres prac serwisowych, koszty serwisowania i remontów. Okazuje się, że są to najbardziej chronione przez dystrybutorów i producentów informacje. Oczywiście, są i takie firmy, które nawet kart katalogowych swoich urządzeń nie chcą udostępnić bez pełnej inwigilacji na temat przyszłego inwestora. Powód takiego postępowania okazuje się banalnie prosty – tymi informacjami gra się na przetargach. Skoro ilość producentów zestawów kogeneracyjnych jest bardzo ograniczona, a ilość chętnych do sprzedaży dużo większa to czymś trzeba grać. Ponieważ nie zajmuję się działalnością handlowa ani produkcyjną a jedynie analizą efektywności energetycznej i finansowej kogeneracji (trigeneracji i poligeneracji) postanowiłem przybliżyć czytelnikom problemy związane z uwzględnianiem wpływu prac serwisowych na opłacalność inwestycji. Drugim problemem będzie kwestia określenia momentu (daty w ciągu roku) rozpoczęcia eksploatacji CHP.
Jako materiał do analiz posłużą dane uzyskane z modelowania profilu energetycznego szpitala. Ponieważ nie jest naszym celem optymalizacja agregatu (bo nie byłoby możliwości symulacji wszystkich aspektów problemu) będę posługiwał się wielkościami urządzeń, jakie dają największe możliwości przedstawienia problemu.

Opracował: mgr inż. Wiesław Olasek

Zachęcamy do lektury całości piblikacji.

Język